Υπονύχιος κάλος

Οι υπονύχιοι κάλοι δημιουργούνται κυρίως από τις πιέσεις που δέχονται τα νύχια από λάθος υποδήματα.
Προκαλούν οξύ πόνο και επηρεάζουν τις δραστηριότητες του ατόμου.