Ονυχογρύπωση

Η ονυχογρύπωση προσβάλει κυρίως τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών και είναι ιδιοπαθής δηλαδή κληρονομική ή επίκτητη. Η επίκτητη ονυχογρύπωση οφείλεται κυρίως σε τραυματισμούς από στενά υποδήματα, από μόλυνση, από κακή κυκλοφορία του αίματος, αλλά και στους μύκητες.

Το χρώμα των νυχιών αλλοιώνεται και γίνεται φαιοκίτρινο, σκληρό με ανώμαλη πάχυνση και γραμμώσεις. Το νύχι κυρτώνει προοδευτικά μοιάζοντας με νύχι αρπακτικού.